Ing. Ivana Pilařová

Zákon o daních z příjmů - obecně

ZDP-001 Bezúplatné příjmy
ZDP-002 Daň z příjmu právnických osob