Ing. Jana Procházková

Daň z nemovitých věcí

DNV-001 Obecné
DNV-002 Osvobození u pozemků 1
DNV-003 Osvobození u pozemků 2
DNV-004 Osvobození u staveb 1
DNV-005 Osvobození u staveb 2