Ing. Milan Lošťák

Zákon o daních z příjmů - fyzické osoby

ZDP-101 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti
ZDP-102 Osvobozené příjmy
ZDP-103 Slevy na dani
ZDP-104 Daňové zvýhodnění na děti
ZDP-105 Odpočty ze základu daně
ZDP-106 Roční zúčtování