Ing. Pěva Čouková

Účetnictví

UCE-001 Účetnictví
UCE-002 Zákon o účetnictví
UCE-003 Zásoby
UCE-004 Dlouhodobý majetek

Zákon o přeměnách

PRE-001 Obecně z právních předpisů
PRE-002 Obecně z právních předpisů II
PRE-003 Účetní aspekty
PRE-004 Daňové aspekty
PRE-005 Přeměny dalších subjektů

Zákon o korporacích

ZOK-001 Obecné otázky
ZOK-002 Oceňování a účtování podílů
ZOK-003 Daňová uznatelnost spojená s problematikou podílů