JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Občanský zákoník

NOZ-001 Věcná práva
NOZ-002 Závazkové právo