Seznam testů dle specializací a autorů


Získejte přístup k plné verzi Daňových, účetních a mzdových testů 2020.

Snadno zjistíte, kde máte slabinu v odborných znalostech.


Účetnictví (4)

 • UCE-001 Účetnictví
 • UCE-002 Zákon o účetnictví
 • UCE-003 Zásoby
 • UCE-004 Dlouhodobý majetek

Zákon o korporacích (4)

 • ZOK-001 Obecné otázky
 • ZOK-002 Oceňování a účtování podílů
 • ZOK-003 Daňová uznatelnost spojená s problematikou podílů
 • ZOK-004 Právo obchodních společností

Zákon o daních z příjmů - fyzické osoby (8)

 • ZDP-101 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti
 • ZDP-102 Osvobozené příjmy
 • ZDP-103 Slevy na dani
 • ZDP-104 Daňové zvýhodnění na děti
 • ZDP-105 Odpočty ze základu daně
 • ZDP-106 Roční zúčtování daňe
 • ZDP-107 - Daň z příjmů fyzických osob
 • ZDP-108 Otázky k zákonu o daních z příjmů fyzických osob

Cestovní náhrady (1)

 • CE-001 Náhrady cestovních výdajů

Daň z nemovitých věcí (5)

 • DNV-001 Obecné
 • DNV-002 Osvobození u pozemků 1
 • DNV-003 Osvobození u pozemků 2
 • DNV-004 Osvobození u staveb 1
 • DNV-005 Osvobození u staveb 2

Silniční daň (1)

 • DS-001 Daň silniční

Daň z nabytí nemovitých věcí (1)

 • DNNV-001 Daň z nabytí nemovitý věcí

Zákon o přeměnách (5)

 • PRE-001 Obecně z právních předpisů 1
 • PRE-002 Obecně z právních předpisů 2
 • PRE-003 Účetní aspekty
 • PRE-004 Daňové aspekty
 • PRE-005 Přeměny dalších subjektů

Občanský zákoník (2)

 • NOZ-001 Občanský zákoník - věcná práva
 • NOZ-002 Občanský zákoník – závazkové právo

Zákon o daních z příjmů - obecně (1)

 • ZDP-001 Bezúplatné příjmy

Zákon o daních z příjmů - právnické osoby (2)

 • ZDP-002 Daň z příjmů právnických osob
 • ZDP-003 Daň z příjmů právnických osob - daňové přiznání

Mzdová oblast (9)

 • MZD- 001 Pracovní pohotovost zaměstnance
 • MZD-002 Dočasná pracovní neschopnost
 • MZD-003 Dovolená v kostce
 • MZD-004 Pracovní doba a doba odpočinku
 • MZD-005 Pracovní právo
 • MZD-006 Příplatky k platu
 • MZD-007 Příplatky ke mzdě
 • MZD-008 Srážky ze mzdy
 • MZD-009 Zaměstnávání se zdrav. postižením

Spotřební daň (1)

 • DSP-001 Daň spotřební

Daňový řád (1)

 • DŘ-001 Daňový řád

Daň z přidané hodnoty (1)

 • DPH-001 Daň z přidané hodnoty